Avtrappning av ränteavdragen

Motion 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S)

av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gradvis trappa ned dagens ränteavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialdemokraternas politiska uppgift är att verka för ett solidariskt och tryggt samhälle. Skattereduktion för skuldräntan, ränteavdraget, är mindre väl förenat med en sådan politik eftersom det ensidigt gynnar en viss upplåtelseform. Vid skattereformen 1990/91 minskades ränteavdraget från 50 till 30 procent. När räntekostnaderna överstiger 100 000 kronor får endast 21 procent av kostnaden överstigande 100 000 kronor dras av. Ränteavdraget är en historisk kvarleva från skattereformen och dess statsfinansiella kostnad ökar givetvis med högre bostadspriser och därav följande större belåning.

Stora lån ger höga ränteavdrag och dessa lån innehas i högre utsträckning av höginkomsttagare, inte minst i Stockholmsområdet. Lågavlönade, ensamstående, glesbygd och hyresgäster missgynnas. Ränteavdragen bidrar till ojämlikheten och en mindre bra fördelningspolitik.

Ränteavdragen kostar staten runt 30 miljarder kronor och en minskning av denna kostnad skulle förbättra statsbudgetens balans och/eller kunna användas för fördelningspolitiskt bättre ändamål.

Avdraget har också den nackdelen att det uppmuntrar till stor belåning och stigande bostadspriser. Om sedan bostadsbubblan spricker kan det leda till att överbelånade familjer tvingas lämna sina bostäder med kvarstående stora skulder som kommer att prägla resten av deras liv. Banksystemets stabilitet kommer också att hotas och andra skattebetalare dras in för att rädda bankerna.

En nedtrappning av ränteavdragen måste givetvis ske försiktigt och gradvis. Kompensatoriska åtgärder behövs inte minst för barnfamiljer så att dessa kan bo kvar. Nedtrappningen får inte heller ske på ett sådant sätt så att en ekonomisk kris utlöses genom att en stor grupp tvingas till stora konsumtionsbegränsningar för att ha kvar sitt boende.

En reform av det nuvarande räntebidragssystemet efterlyses av olika experter och forskare. Många är oroade av risken för en bostadsbubbla som spricker. Dagens lågräntesituation gör det lämpligt att försöka börja ta i denna fråga nu. Flera borgerliga riksdagsledamöter är positiva till idén så det finns en dörr öppen för samförstånd och samverkan för hela Sveriges bästa. Med anledning av det anförda föreslås en gradvis nedtrappning av dagens ränteavdrag. 

Susanne Eberstein (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)