Avvecklande av landstingen

Motion 2007/08:K232 av Cecilia Widegren (m)

av Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att avveckla den tredje beskattningsnivån – landsting och regioner – i Sverige.

Motivering

Den tredje beskattningsnivån – Sveriges landsting och regioner – bör så snart som möjligt avskaffas för att bättre hushålla med skattebetalarnas pengar. Samtidigt bör en statlig solidariskt finansierad patientstyrd vård med hög kvalitet införas.

Stockholm den 26 september 2007

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)