Barn är inte till salu

Motion 2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvåra åtkomsten till övergreppsmaterial på barn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att statliga myndigheter, bolag och verk endast upphandlar nätleverantörer som samarbetar med Polismyndigheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av obligatorisk utbildning på Sveriges juristutbildningar om barnets rättigheter och barnsexhandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Internet gör det lättare för förövare att kontakta barn och att sprida dokumenterade övergrepp, i lagstiftningen så kallad barnpornografi. Det förenklar också för förövare att beställa och regissera övergrepp i realtid via nätet. Spridningen och tillgången till övergreppsmaterial har ökat dramatiskt.

Förövare kan idag få kontakt med både barn, människohandlare och andra förövare via nätet. På forum diskuterar och normaliserar förövare sexuella övergrepp på barn och delar övergreppsmaterial med varandra. Inför en utlandsresa är det till exempel lätt att få tips på var en ska bo och hur en ska hitta till barnen. Människohandlare kan också annonsera för att hitta kunder på ett helt annat sätt idag jämfört med för tio år sedan.

Barnpornografi är ett vidrigt övergrepp på barn och det måste bekämpas varhelst det uppträder. På Sveriges arbetsplatser använder 5000 personer sin arbetsdator för att titta på övergreppsmaterial enligt en beräkning företaget Netclean gjort utifrån sin data och sysselsättningsgraden maj 2017. Det är viktigt att vi snarast gör vad vi kan för att stoppa flödet av övergreppsmaterial. Genom den datateknik som finns idag kan man aktivt förhindra att material kan visas genom olika blockeringsverktyg samtidigt som det är viktigt att ha tydliga rapporteringsrutiner för att hantera otillåten användning av datorer.

Dessa verktyg används av fler och fler men än finns mer att göra. Riksdag och regeringskansli gör det redan men inte alla myndigheter, statliga bolag och verk. Kampen mot barnpornografi på nätet skulle ytterligare stärkas om alla statliga myndigheter, bolag och verk använde dessa filter och enbart upphandlade nätleverantörer som samarbetar med Polismyndigheten. Detta eftersom Polismyndighetens blockering då helt skulle hindra åtkomsten till berörda sidor.

Samtidigt som det är viktigt att ta vara på det motstånd och förhindrande teknikutvecklingen kan bidra med så behöver lagstiftningen stärkas och kunskapen öka. Det är viktigt att böter utgår ur straffskalan och straffen skärps, vilket utredningen SOU 2016:42 så väl argumenterade för och där det idag pågår ett beredningsarbete inom Regeringskansliet. Parallellt med detta vore det otroligt värdefullt att införa obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)