Barn vid tvister om vårdnad, boende och umgänge

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

3.1 Principen om barnets bästa 4

4 Presumtionen om gemensam vårdnad 5

4.1 Tidigare utredning 5

5 Bestämmanderätten vid gemensam vårdnad 6

6 Barnbalk i stället för föräldrabalk 7

7 Barnets bästa eller barnets vilja 8

8 Barnets rätt att bli hört 8

8.1 Tidigare utredning 9

9 Särskilda ombud för barn 9

9.1 Tidigare utredning 10

10 En särskild barnkompetens 10

11 Särskilda barnprotokoll 11

12 Övergrepp mot barn leder till tvister om vårdnaden 12

12.1 Åklagarens utredningsplikt 12

12.2 Förundersökningen vid sexualbrott och våld mot barn 13

13 Riskbedömningen i mål om vårdnad, boende och umgänge 13

14 Hämtning av barn vid verkställighet 14

15 Socialtjänstens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)