Barnfamiljer och stadsplanering

Motion 2010/11:C327 av Kerstin Engle (S)

av Kerstin Engle (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en modern stadsplanering för bostadsbyggande.

Motivering

Det har under många år varit en bra affär att bygga bostäder runt storstäder. Nya generationer växer och bygger eget bo. Tanken är att man ska arbeta och leva på lagom avstånd från hemmet, men även att familjer ska växa upp i trygghet.

I dag kan man för dyra pengar köpa till sig ett helt boendekoncept, familjevänligt, nära till naturen och bra kommunikationer. Dessvärre saknar ofta områden infrastrukturen för den kommunala service som boende kan komma att efterfråga. När ett byggbolag köpt en tomt vill de bygga bostäder som de kan sälja dyrt och där slutar deras arbete. Att det sedan flyttar in familjer som kommer att efterfråga skola och barnomsorg är inget som byggbolagen tar hänsyn till. Tvärtom verkar det vara viktigare att det finns minst en bilparkering per hushåll än förskola i området.

Det är inte i längden hållbart att människor ska behöva äga två bilar för att klara av logistiken för hämtning och lämning av barn på skolor och fritidsaktiviteter. Dels blir det dyrt, dels är det inte hållbart för miljön eller hälsan. Att gå till och från förskola och skola är en vardagsmotion som barn alltmer tappar när det ska skjutsas fram och tillbaka överallt.

Samtidigt blir barngrupperna på förskolan större, dels på grund av besparingar som kommuner tvingas till under dåliga tider, dels på grund av brist på utrymme.

Ett modernt bostadsbyggande bör ta hänsyn till människorna och behoven som de människorna kommer att ha. Därför är det viktigt att det finns krav redan i planläggningsskedet för den infrastruktur som kommer att behövas. Till exempel om man bygger ett radhusområde på 300 hus är sannolikheten stor att det kommer att flytta in barnfamiljer som kommer att behöva barnomsorg.

Barnomsorg har specifika krav på hur utrymmen ska vara, hur toaletter ska se ut, matrum m.m. Att kommuner ska få ta den kostnaden som tillkommer för att behöva bygga om bostäder när man upptäcker att det finns efterfrågan och sedan kostnaden för att återställa densamma den dagen dagiset inte behövs är inte rimligt. Ett modernt byggande måste ta hänsyn till människorna som ska leva där och miljön, och därför måste kommuner och byggbolag lämna utrymme för eventuell skola och barnomsorg som kan komma att behövas i de områdena som planläggs. Man bör se över om det måste bli lag på att planlägga områden så att behoven kan tillfredsställas och att det finns en harmoni mellan barn och barnomsorgsutbud i området.

Stockholm den 22 oktober 2010

Kerstin Engle (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)