Barnmorskans arbetsomfattning

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket.

Motivering

År 1974 fick Sverige en ny abortlagstiftning som gav samtliga kvinnor rätt att under den första tiden av sin graviditet själva avgöra om de vill behålla barnet eller genomgå en abort. I samband med detta togs också för givet att detta innebar att abort skulle anses vara en standarduppgift inom ramen för barnmorskeyrkets arbetsomfattning. Det yrke som ditintills hade haft som huvudsyfte att välkomna nya barn till livet skulle i ett svep också innefatta att avsluta livet på de foster som inte var önskade. Detta är alltjämt gängse uppfattning.

Jag menar att det är en orimlig hållning att kräva av den som vill rädda och välkomna liv att också förväntas vara delaktig i avslutandet av liv. Dessa två uppgifter är på många sätt varandras motsatser och att många känner sig manade till det ena, men inte det andra, är inte på något sätt underligt. Vi vet också att dagens situation har gjort att personer som inget hellre vill än att arbeta inom barnmorskeyrket får svårt att göra detta i Sverige då de inte vill vara delaktiga i avslutandet av liv.

Redan idag finns det vissa uppgifter och områden inom barnmorskeyrket som kräver specialistkompetens. Med tanke på att grunden i yrket är att välkomna liv ser jag ingen anledning till varför inte de uppgifter som är raka motsatsen till detta läggs som en specialistkompetens för de som känner att de vill utföra även dessa. Jag föreslår därför en utredning i syfte att se över möjligheten att göra abortkompetens till ett specialistområde inom barnmorskeyrket. På detta sätt kan fler som vill arbeta inom området gynekologi/obstetrik söka sig till detta.

.

Paula Bieler (SD)

Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)