Barnpornografi på Internet

Motion 2005/06:Ju475 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, v, c, mp)

av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, v, c, mp)
[1]

Rädda Barnens rapport Barnpornografi på Internet: Bortom all tolerans – växande problem som kräver nya åtgärder, 2004.

[2]

SAFT är ett projekt, finansierat med EU-medel, om barns och ungdomars säkerhet på Internet. SAFT står för Safety, Awareness, Facts and Tools. I projektet deltar fem länder och sju partner däribland det svenska Våldsskildringsrådet. Mer information finns på www.saftonline.se.

[3]

Uppskattningen är gjord av Internetanalytiker Mats Andersson på företaget Netscan i Malmö.

[4]

FN:s Barnrättskommittés Concluding Observations punkt 44 a, sidan 8.

[5]

Sexual Offences Act 2003, §15.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)