Barns skuldsättning

Motion 2006/07:C248 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av barns skuldsättning.

Motivering

Många barn och ungdomar blir idag restförda i kronofogderegistret för att de inte kan betala för varor eller tjänster som föräldrar låter dem stå som ägare och betalningsansvariga för.

Möjligheten för ungdomar som inte har någon egen inkomst att teckna mobilabonnemang är ett exempel på något som kan leda till att de snabbt kommer i en skuldfälla som de inte kan komma ur. Det är oerhört enkelt för minderåriga att teckna abonnemang vid köp av mobiltelefon, trots att detta innebär att köparen är bunden till månadsskulder på flera år utan att ha någon egen inkomst. Det enda som krävs är att man inte är restförd. Ett annat katastrofexempel är när barn restförs på grund av obetalda skolmåltidsavgifter.

Barn med betalningsanmärkning kan senare i livet få stora problem. Det kan bli svårt att få ett lägenhetskontrakt och dessutom blir det nästan omöjligt att få banklån eller köpa på avbetalning.

Föräldrar är ekonomiskt ansvariga för sina barn tills dessa fyller 18 år, och då anser jag att barn under 18 år heller inte ska kunna restföras. En översyn bör därför göras gällande barns skuldsättning.

Stockholm den 23 oktober 2006

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)