Bättre kunskap om internationella missioner

Motion 2009/10:K294 av Leif Jakobsson (s)

av Leif Jakobsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta undersöka möjligheterna att inrätta ett program där riksdagens ledamöter ges möjlighet att besöka de svenska missionerna.

Motivering

Sverige har en lång och stolt tradition av att delta i internationella operationer för att främja freden. Utvecklingen i världen gör att vi blir alltmer beroende av säkerhetsläget på hela vår jord.

Utvecklingen av folkrätten innebär att vårt ansvar för mänskliga rättigheter inte stannar vid vår egen gräns. Tyranner kan inte längre gömma sig bakom den nationella suveräniteten och allt starkare internationella institutioner växer fram för att lagföra krigsförbrytare och brott mot mänskligheten.

Konsekvensen av vårt ökade gemensamma ansvarstagande innebär också att internationella operationer blir mer operativa – går från övervakning till i vissa fall fredsframtvingande. Det innebär också att de missioner vi sänder svensk trupp till blir mer riskfyllda. Jag anser att det är av yttersta vikt att svenska folket blir informerade om denna förändring av vårt internationella engagemang.

Varje mission kräver beslut i Riksdagen, en utmärkt ordning som både garanterar debatt och insyn men också ett förfarande som ger svensk trupp ett starkt stöd. Men för den enskilde riksdagsledamoten blir också ställningstagandet ett väldigt tungt ansvar. Det måste ges bättre möjligheter för riksdagsledamöterna att informera sig om utlandsmissionerna så att man inte bara får information från media.

Tyska Bundestag har ett program som innebär att riksdagsledamöter kan besöka de tyska soldaterna på missionerna och informera sig på ort och ställe om uppdraget. Ledamöterna som deltar i programmet får också möjlighet att träffa de soldater som kommer från deras valkrets.

Jag tycker att det är ett utmärkt program, det ger möjlighet till vederhäftig information på ort och ställe och soldaterna får ett starkt stöd för sin insats när folkvalda uppmärksammar dem.

Det bör undersökas om ett liknande program kan startas i Sveriges Riksdag.

Stockholm den 30 september 2009

Leif Jakobsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)