Bättre skydd för småföretag vid distanshandel

Motion 2011/12:C251 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat skydd för småföretag vid distanshandel.

Motivering

Att vara företagare innebär att man måste hålla sig uppdaterad vad gäller flertalet lagar och regler inom skiftande områden. Dock har få ensam- och småföretagare den ekonomiska möjligheten att anlita experter för att få hjälp med rådande lagar och regler.

Det är inte ovanligt att företagare blir utsatta för påtryckningar och tidspress av telefonförsäljare, vilket gör det svårt för flera att säga nej till aktuella erbjudanden. En del företagare saknar kunskap kring vilka behov man har i företaget när det gäller exempelvis webbsidor, reklam, abonnemang och försäkringar, vilket kan medföra att de tackar ja till en tjänst de senare inser att de inte är i behov av.

Privatpersoner har som konsumenter ett bra skydd vid köp via hemförsäljning, på internet och via postorder samt telefonförsäljning. Som privatperson gäller ångerrätt i två veckor, vilket gör att man kan undvika många fällor och kostnader genom att häva köpet, något som inte gäller för näringsidkare. Oseriösa telefonförsäljare är för många företagare ett stort problem och liknande skydd som gäller för privatpersoner borde kunna gälla även för ensam- och småföretagare som kan drabbas på samma sätt som enskilda konsumenter. Det borde även vara möjligt för företagare att spärra sina telefoner mot telefonförsäljning via NIX-telefonspärr, precis som privatpersoner kan.

Stockholm den 26 september 2011

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)