Bekämpande av ungdomsbrottsligheten

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5

Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6

Brottsförebyggande insatser 7

Insatser när unga begår brott 9

Skärpta påföljder 10

Snabba ingripanden vid brott 11

Bekämpa narkotikan 14

Polis och socialtjänst ska kunna ingripa tidigt 14

Alla brott ska utredas 15

Förbättrad tvångsvård för barn och ungdomar 16

Kommunerna måste ta ett större ansvar 18

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktade föräldrastödjande insatser till familjer i en utsatt situation samt utbildningsinsatser för personal vid mödravårdscentraler.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)