Beskattning av fruktviner och drycker

Motion 1996/97:Fi416 av Alf Eriksson m.fl. (s)

av Alf Eriksson m.fl. (s)
Innedryckerna "alcoholic lemonade" erövrar fullständigt
marknaden och riktar sig till företrädesvis unga konsumenter
och framför allt unga kvinnor.
Mot dessa drycker riktas följande kritik:
- De riktar sig till unga konsumenter och har tydlig "berusningsprofil".
-
- Produkterna kräver i princip inga råvaror från jordbruket.
-
- Produkterna kräver föga hantverksskicklighet eller yrkeskunskap för att
framställas.
-
- Produkterna har en fördelaktig beskattning.
-
Skattekategorin "Andra jästa drycker än vin och öl" är mycket svår att
tolka. I definitionen framgår att med andra jästa drycker än vin och öl förstås
fruktviner som inte är framställda av vindruvor eller druvmust och där
alkoholhalten överstiger 1,2 % men inte 10 volymprocent eller 10 % men inte
över 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uppkommit enbart
genom jäsning. Viktigt att notera är att under 10 volymprocent behöver
alkoholhalten inte komma enbart från jäsning.
Av ovanstående framgår att en produkt som har en alkoholhalt under 10
volymprocent men med en liten andel jäst produkt och där sedan huvuddelen
av alkoholhalten uppkommit genom tillsatt ren etylalkohol eller etylalkohol-
baserade aromer, hamnar i denna skattekategori. Om ingen jäst andel finns i
produkten hamnar den i skattekategorin "Mellanklassprodukter" och i skatte-
klassen för andra produkter än vin, öl och andra jästa produkter.
Jämförelse
Alkoholhalt
Alcoholic lemonade eller
cider med liten andel
jäst innehåll
Alcoholic lemonade eller
cider med enbart tillsatt
etylalkohol
  4,5 vol. %
  9,21 SEK/l
  26,81 SEK/l
  7,0 vol. %
 13,61 SEK/l
  26,81 SEK/l
  8,5 vol. %
 18,73 SEK/l
  26,81 SEK/l
 10,0 vol. %
 26,81 SEK/l
  26,81 SEK/l
De produkter som finns på marknaden har definitivt inte fått
sin alkoholhalt via jäsning utan att alkohol har tillsatts, men
har en obetydlig mängd av jäst produkt för att få en
förmånligare beskattning.
Inom EU råder andra förhållanden. Om en produkt har någon form av
inblandning av alkohol som inte uppkommit genom jäsning så skall den
beskattas som sprit.
I Sverige råder förhållandet att om en produkt har någon form av
inblandning av alkohol som uppkommit genom jäsning så skall den beskattas
som vin.
Vi anser att fruktviner och drycker där huvuddelen av alkoholhalten
uppkommit genom tillsättning av ren etylalkohol eller etylalkoholbaserade
aromer och således inte genom jäsning skall beskattas som sprit.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om beskattning av fruktviner och drycker.

Stockholm den 2 oktober 1996
Alf Eriksson (s)
Åsa Stenberg (s)

Ingemar Josefsson (s)

Michael Hagberg (s)

Berndt Sköldestig (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)