Beskattning av syntetiska drivmedel

Motion 2009/10:Sk456 av Anita Brodén (fp)

av Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt beskattning av syntetiska drivmedel.

Motivering

Drivmedel skall behandlas utifrån samma skatteprinciper. Syntetiska drivmedel beskattas dock inte i enlighet med detta.

Syntetiska drivmedel kan framställas ur naturgas, restgaser från råoljeutvinning, kemisk industri och stålverk men också från avfall och biomassa.

I samband med att man tar vara på restprodukter utvinns dessutom ånga i dessa processer, ånga som i sin tur kan omvandlas till el och fjärrvärme.

Enligt utformningen av lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776) 2 kap. 1 §, beskattas syntetiska drivmedel som ett slags dieselolja, framställd ur råolja, vilket innebär en högre beskattning trots att syntetisk diesel också framställs ur annan råvara än råolja. Syntetisk diesel är inte standarddieselolja ur råolja, varför en beskattning som standarddieselolja inte är befogad.

Syntetiska drivmedel är att jämställa med FAME/RME och med specialetanol till bussar med dieselmotorer. Detta bör ges regeringen tillkänna.

EU:s direktiv tillåter Sverige och andra EU-länder att ge lägre skatt till produkter som ännu inte finns i andra EU-länder, som är miljömässigt och tekniskt bättre.

Det logiska vore att syntetiska bränslen framställda ur naturgas beskattas som naturgas för drift av motorer alternativt naturgas för andra energiändamål.

Syntetisk diesel som framställs ur avfall och biomassa bör givetvis i enlighet med ovanstående följa de principer som gäller för dessa insatsprodukter.

Stockholm den 4 oktober 2009

Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)