Bevarande av digital information

Motion 2005/06:Kr371 av Håkan Larsson och Agne Hansson (c)

av Håkan Larsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utarbeta en nationell strategi för att bevara digital information för framtiden.

Motivering

I dagens digitaliserade värld finns mycket information att tillgå. Men hur blir det i framtiden? Finns informationen kvar? Blir vi historielösa?

Bakgrunden till denna oro är att ett digitalt tekniskt system har mycket kort livstid. Ristningar i sten och bränd lera kan läsas i tusentals år. Ett digitalt system har en livslängd på några få år.

Sedan 1980-talet lagras svenska myndigheters arkiv i digitala former. Traditionella fysiska arkiv förpassas till historien. Utan en långsiktig strategi för hur den digitala informationen ska lagras riskerar vår tid att bli ett svart hål i historien. Ska informationen göras tillgänglig också i framtiden måste den ständigt omkopieras och flyttas till nya digitala system när de gamla blir omoderna. Annars finns snart inga datorer som kan läsa informationen.

Mot den här bakgrunden är det bråttom att utarbeta en nationell strategi för bevarande av digital information. Detta arbete måste inledas omgående för att framtida generationer ska ha möjlighet att informera sig om vad som händer i de tider vi lever i just nu.

Stockholm den 4 oktober 2005

Håkan Larsson (c)

Agne Hansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)