Bidrag för resor till Auschwitz

Motion 2015/16:105 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett bidrag för skolresor till Auschwitz och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För varje år som går blir det allt färre överlevare kvar från de nazistiska koncentrationslägren. Det gör att det kollektiva minnet riskerar att glömma de hemskheter som begicks där. För att fortsätta hålla liv i minnet av vad som hände och vaccinera kommande generationer mot totalitära ideologier behöver även dagens unga besöka koncentrationsläger som Auschwitz. Skolor bör uppmuntras att göra skolresor genom statliga bidrag.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-28 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)