Biologiska smittor

Motion 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en förmåga att möta hot från biologiska smittor mot samhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Området bioförsvar (biodefense) är något som har uppmärksammats internationellt på den säkerhetspolitiska arenan. Idag kan hot mot vår säkerhet se ut på olika sätt och omfatta biologiska hot. Händelserna i Salisbury är ett tydligt exempel på detta. Flera processer pågår nu för att stärka upp säkerheten för vårt land och inför framtiden, inom flera olika områden. Tillsammans med kommuner och landsting är exempel på samhällssektorer där man måste ha god beredskap för att kunna hantera extraordinära smittor. CBRN-försvaret är ett annat exempel vars roll är att hantera och arbeta mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Samtliga har oerhört viktiga roller för att hantera eventuella hot och risker.

Det är av stor vikt att Sverige ligger i framkant med en modern och hållbar förmåga på bioförsvarsområdet. Det kan handla om beredskapsanskaffning för att kunna möta eventuella kommande hot mot smittor som används i biologisk krigföring men också utbyggd säkerhetsanalytisk förmåga. Exempelvis Norge men även andra länder i Europa och omvärlden har uppmärksammat vikten av att bygga beredskap mot exempelvis olika typer av smittor. Sverige får inte ligga efter med att göra detsamma.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Arin Karapet (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)