Bluffakturor

Motion 2011/12:C324 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska företagens problem med bluffakturor.

Motivering

Varje år utsätts tusentals företagare för bluffakturor. Statistik från Brottsförebyggande rådet bekräftar att problemen med bluffakturor trendmässigt ökat under flera års tid. Mellan 2009 och 2010 minskade dock antalet anmälningar med 4 procent, möjligen ett trendbrott, men problemen är fortfarande omfattande. Många seriösa företagare drabbas negativt av bluffakturor och får lägga ned mycket tid och pengar på att bestrida felaktiga fakturor.

Utveckling av antal anmälda brott

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Antal

3 390

3 220

2 963

9 976

13 667

13 121

Källa: Brottsförebyggande rådet

Det är inte osannolikt att det också finns ett mörkertal då många väljer att betala falska fakturor för att undvika ytterligare problem. Enbart branschorganisationen Svensk Handel betalar svenska företag 1,2 miljarder kronor årligen i onödan.

Trots den rättelsebestämmelse som nyligen införts när det gäller uppgifter i Kronofogdemyndighetens register innebärande ett ökat skydd för den som utsätts för bluffakturor, Skatteverkets ökade insatser att spåra företag som skickar ut falska fakturor och branschorganisationernas arbete mot bluffakturor är förekomsten av bluffakturor fortfarande ett stort problem för företagare. Fler åtgärder behöver vidtas för att stävja denna typ av brottslighet och öka skyddet för företagarna.

Regeringen bör skyndsamt låta utreda och återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som minskar företagens problem med bluffakturor.

Stockholm den 30 september 2011

Jonas Eriksson (MP)

Per Bolund (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Jan Lindholm (MP)

Ulf Holm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)