Bluffakturor

Motion 2011/12:C325 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av lämpliga och verksamma åtgärder mot bluffakturor.

Motivering

Enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet bluffakturor med 37 procent under 2009. Under första kvartalet 2011 har vi kunnat läsa att ökningen av bluffakturor var 60 procent.

Nu under september har Svensk Handel redovisat att problemet är större än någonsin och att det omsätts 1 200 miljoner kronor per år inom denna verksamhet.

Till Svensk Handels varningslista inkommer det cirka 100 anmälningar per dag.

Så här kan det inte få fortsätta. Jag har vid ett par tillfällen tagit upp frågan på olika sätt och alltid blivit bemött med förståelse från ansvarig minister. Svaren jag fått har blivit längre men till slut har de landat i att ministern lovat att noga följa utvecklingen.

Jag tycker att vi har följt denna negativa utveckling alldeles för länge. Det är dags att samhället tillsammans med företagarna agerar. Det får inte vara så att företagare kan hamna i utpressningsliknande situationer därför att samhället inte är med och stöder dem med sitt regelsystem och sina resurser.

Regelsystemen och lagar måste anpassas. Samarbete mellan samhällets myndigheter måste inledas så att vi kommer till rätta med denna situation.

Stockholm den 3 oktober 2011

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)