Bluffakturor

Motion 2011/12:C327 av Pia Hallström och Finn Bengtsson (M)

av Pia Hallström och Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn gällande företag som ställer ut falska fakturor till företag.

Motivering

Många småföretagare har drabbats av fakturaskojare. Dessa ringer runt till företagarna och låtsas att de har ett abonnemang som rutinmässigt ska förlängas eller att de ska skydda deras hemsidor från inkräktare som inte finns. En del av dem skickar bluffakturor och försöker få företagarna att betala av ren slentrian. Det förekommer att småföretagare som är rädda för att få en betalningsanmärkning betalar även om produkten eller tjänsten inte är önskad. Detta är ett hot som gör att det lilla företaget betalar och dessa oseriösa företag kan fortsätta sin lukrativa business.

Om man som företagare lurats säga ja i telefonen och får en faktura måste denna bestridas innan den hunnit gå till kronofogden.

Detta kan fortgå på grund av att småföretagarna har ett sämre skydd i lagen än privatpersoner.

En skriftlig orderbekräftelse ska krävas och så kallade inspelningsorder per telefon ska inte godkännas som orderbekräftelser.

Privatpersoner har idag ett skydd i form av den lagstadgade ångerveckan mot att avge ett kanske förhastat godkännande av ett köp eller avtal när de blir uppringda. En liknande typ av rådrum bör införas under en viss tid även för företagare. I synnerhet bör detta gälla en- eller fåmansföretagare, som i mångt och mycket resonerar och agerar vid köp eller andra avtal som privatpersoner gör.

Stockholm den 3 oktober 2011

Pia Hallström (M)

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)