Bortförande av barn

Motion 2005/06:JU309 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att förhindra att barn bortförs.

Motivering

Bortförande av barn som genomförs av en förälder, oftast fadern, är en svår upplevelse för barnen. Det behövs ökade insatser för att förhindra att bortförande sker. Ofta har det föregåtts av hot och våld mot kvinnan och barnen vilket har lett till att kvinnan har gjort polisanmälan och ansökt om skilsmässa. Det finns åtskilliga exempel på att män som bortför sina barn dessförinnan har begått kränkningar och övergrepp mot mamman och kanske även mot barnen. Haagkonventionen tar inte hänsyn till det faktum att många kvinnor i ett antal länder på grund av sitt kön har små möjligheter att driva en rättsprocess eller att få ett arbete för att klara sitt uppehälle.

Därför måste till exempel polis och sociala myndigheter få en ökad medvetenhet och ökade kunskaper om risken för att barn bortförs. Regeringen bör därför bl.a. överväga hur detta kan tas upp i utbildningen.

Stockholm den 22 september 2005

Carina Hägg (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)