Bostad är en social rättighet

Motion 2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:C431

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bostad är en social rättighet

V240

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Sverige behöver en ny bostadspolitik 6

4 Bygg bort bostadsbristen 7

4.1 Mål om 40 000 nya bostäder per år 7

4.2 Inför ett investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till rimliga hyror 8

4.3 Höga byggkostnader hindrar byggandet 8

4.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag i alla kommuner 9

4.5 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 9

4.6 Planeringsfrågor 10

4.6.1 Obligatoriska boendeplaneringsprogram 10

4.6.2 Kommunens rätt att bestämma upplåtelseform i detaljplan 11

4.6.3 Planera för cykelvägar i boendet 11

5 Renovera bostadsbeståndet 12

5.1 Upprustningsstöd för flerbostadshus 12

5.2 Hissbidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (36)