Bostäder och hemlöshet

Motion 2012/13:C392 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

av Åsa Lindestam m.fl. (S)
S9076

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för fler hyresrätter och för att förebygga hemlöshet.

Motivering

Sverige är ett välfärdssamhälle. Men trots det ser vi påtagliga tecken på att även vårt land ändras. Utanförskapet som idag blir synligt kan vara uteliggare, tiggare på våra gator och soppköer till de gratismåltider som kyrkor och andra erbjuder.

Problemet är flerdimensionerat. Att mista sin bostad är ett allvarligt hot mot existensen för personen. Men även de som lever under hotet att mista sin bostad står inför en avgrundsrand.

Vi ser även nya grupper av hemlösa: kvinnor, barn, arbetslösa och fattiga, personer med svåra missbruk samt personer med en psykisk sjukdomsbild. Det sociala klimatet har hårdnat, socialkontorens budget håller inte mot utfall utan ökar och många familjer upplever tragedier.

Vi kan göra mer! Att förhindra att människor mister sin bostad är ett helt nödvändigt arbete. Utan bostad är det svårt att upprätthålla en möjlighet till anständigt liv, att kunna sköta hygien och att få vila ut mellan arbetspass. Klyftorna ökar och ojämställdheten breder ut sig så snabbt. Det förebyggande arbetet mot vräkning genom boendestöd måste förbättras.

Nytillskott av bostäder är den andra delen av problemet. Att kunna få möjlighet till boende till rimlig kostnad när livet varit svårt gör att hyresrätten måste vara möjlig. Idag bidrar bostadssituationen till ökad segregering på grund av avsaknad av hyresrätter. En sammanhållen bostadspolitisk strategi är nödvändig, inte minst för våra storstadsområden.

Stockholm den 4 oktober 2012

Åsa Lindestam (S)

Carin Runeson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Christer Engelhardt (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hans Hoff (S)

Johan Andersson (S)

Jörgen Hellman (S)

Karin Åström (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Lena Hallengren (S)

Suzanne Svensson (S)

Sven Britton (S)

Thomas Strand (S)

Sara Karlsson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)