Bostadsförmedling

Motion 2005/06:Bo250 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen skall se över möjligheterna att genom lag återskapa bostadsförmedlingarna som ett led i att återskapa ett ytterligare verktyg i en aktiv bostadspolitik.

Motivering

Bostadspolitiken har under senare delen av 1990-talet sparats bort. Det handlar inte bara om själva byggandet utan också om den aktiva bostadspolitiken. Vi måste sluta tro att enbart byggande i sig reder ut de problem vi i dag ser i samhället mot bakgrund av bostadsbristen.

Vi måste återigen fastställa bostaden som välfärdens fjärde ben. Men nu måste vi sätta kraft bakom orden.

Staten måste ta ett större ansvar jämte kommuner och bostadsföretag. Nyckeln till en lyckad bostadspolitik ligger i samhällsbyggnad. Endast genom att samordna bostadspolitiken med socialpolitiken kan vi tala om en samhällsbyggnadspolitik.

Unga människor lever i dag i en verklighet som innebär att man många gånger inte kan få tag i en egen bostad. Det begränsar dessa och håller tillbaka samhällsutvecklingen i stort när unga människor inte kan börja studera där de vill eller ta ett jobb på en annan ort på grund av bostadsbristen. Låt oss verka för att bostaden blir det fjärde benet i välfärden.

Stockholm den 21 september 2005

Britt-Marie Lindkvist (s)

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)