Bostadspolitik

Motion 2005/06:Bo276 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Dags för ny bostadspolitik 4

4 Omläggningen av bostadspolitiken 4

4.1 Det kommunala bostadsägandet 5

5 Hyresrätten 6

5.1 Hyresrätten är viktig 6

5.2 Reformera hyressättningen 7

5.2.1 Slopa allmännyttans hyresnormerande roll 8

6 Bostadsrätten 9

7 Ägarlägenheter 10

8 Färre hinder för byggnation 10

8.1 Öka konkurrensen inom byggsektorn 10

8.2 Bygg ut infrastrukturen 11

8.3 Fysisk planering 11

8.3.1 Planprocessen 11

8.3.2 Buller- och luftkvalitetsbestämmelser 12

8.3.3 Strandskyddsreglerna 12

9 Bostadsfinansiering 13

10 Bostadsbeskattning 14

10.1 Fastighetsskatten 14

10.2 Uppskov med reavinstbeskattning vid köp utomlands 15

10.3 Beskattning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (23)