Bra mat för välfärd och jobb

Motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:MJ425

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Bra mat för välfärd och jobb

S10003

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Bra mat för välfärd och jobb 5

Att äta maten 5

Hälsosam mat 7

Tillsatser och andra ämnen i mat 7

Att köpa maten 8

Offentlig upphandling 9

Stöd för upphandling 10

Barnens mat 10

Att sälja maten 11

Butiken 11

Slängd mat 11

Att servera maten 12

Att producera maten 12

Svensk matproduktion i internationell konkurrens 13

EU:s jordbrukspolitik 13

Investeringar 14

Kunskap utvecklar jordbruket 15

Mervärdet 15

Djurskydd 15

Djurhälsa 16

Ekologisk odling 17

Proteingrödor 17

GMO och kemikalieindustrin 18

Fiske och vattenbruk 18

Fiske i tredje land 19

Hotade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (34)