Bredband till alla

Motion 2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)

av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad.

Motivering

Utbyggnaden av bredband i Sverige har till stor del överlåtits till den privata marknaden. Marknadskrafterna är dock i många fall inte intresserade av att investera i bredbandsutbyggnad på mindre orter eller ren landsbygd. Telia håller nu på att montera ner alla sina stationer som inte har ADSL-anslutningar, eftersom dessa inte anses vara lönsamma. Kopparledningarna tas ner och kunderna erbjuds istället en fast mobiltelefon som man vet inte fungerar alltid alla dagar. Täckningen för vanliga mobiltelefoner är inte heller fullgod.

Kronobergs län har säkert ett hundratal föreningar som söker eller kommer att söka bidrag för att få riktigt bredband (fiberoptik nedgrävd i marken). I exempelvis Tingsryds kommun finns det runt 10 ekonomiska bredbandsföreningar. Där ligger anslutningskostnaden mellan 19 000 kr och 55 000 kr. De föreningar som har kostnader över 20 000 kr behöver hjälp med kostnaderna.

För att hålla landsbygden levande är det viktigt att ta vara på den arbetsvilja som finns hos alla de som är med i dessa föreningar. Stödet till bredbandsutbyggnad bör därför ses över.

Stockholm den 29 september 2011

Clas-Göran Carlsson (S)

Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)