Bredbandsutbyggnad

Motion 2011/12:T218 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad.

Motivering

Allt mer av samhällsservice och kontakter med bland annat myndigheter, banker, försäkringsbolag och kommersiella tjänster sköts idag via datorer. De har också stor betydelse för tillgång till information, kulturupplevelser, medier och olika debattforum. Lagen om elektronisk kommunikation är tydlig i fråga om att alla ska ha funktionell tillgång till Internet.

Tillgång till bredband i glesbygd är därför särskilt viktigt på grund av de långa avstånden till samhällets service och det borde vara en självklar del av den svenska infrastrukturen. Så är det tyvärr inte. Utbyggnaden fungerar dåligt och teleoperatörerna skyller på dålig lönsamhet och att ingen tar ansvar för utbyggnaden av denna viktiga infrastruktur. På flera håll i landet och särskilt i glesbygd får enskilda och grannar tillsammans lösa och bekosta dyra anslutningsavgifter och framdragning av anslutningsmöjligheter för att få tillgång till Internet.

Det är inte acceptabelt utifrån gällande lagstiftning om elektronisk kommunikation. Detta är en viktig infrastruktur som måste bli bättre.

Stockholm den 21 september 2011

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)