Brevbärarnas arbetssituation

Motion 2011/12:T448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brevbärarnas arbetssituation.

Motivering

Postens verksamhet har en viktig funktion i samhället. Post ska fram till rätt adressat och ska alltid komma i tid. Trots att vi numera kommunicerar väldigt mycket med hjälp av internet har postens roll och efterfrågan på postens tjänster inte minskat. Snarare har den ökat med växande handel på internet.

Därför är det viktigt att se över brevbärarnas arbetssituation. Posten använder sig i stor omfattning av bilar: vi ser ofta dessa gula bilar efter vägar runt om i städer och på landsbygden. Det som är anmärkningsvärt är att det fortfarande i dessa bilar saknas en klimatanläggning som skulle reglera hettan som kan uppstå under varma och soliga dagar. På arbetsplatsen postbilen kan temperaturen uppgå till över 40 grader, vilket kan utgöra en direkt fara för den anställde liksom för medtrafikanter.

Det finns en rad arbetsplatser där man arbetar i hetta, dock är man då inte ute i trafiken och kör inte rakt igenom exempelvis ett bostadsområde. Omorganisationen inom posten har lett till längre pass för brevbärare ute i bilarna, vilket gör situationen ännu svårare.

Arbetsmiljön för brevbärare och postbuden borde anpassas så att inte deras arbetsmiljö blir en fara för övriga trafikanter.

Stockholm den 4 oktober 2011

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)