Bronsstaty av Fadime Sahindal i riksdagen

Motion 2009/10:K327 av Amineh Kakabaveh (v)

av Amineh Kakabaveh (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagsstyrelsen ska fatta beslut om att resa en bronsstaty, eller ett annat minnesmonument, i riksdagen till minne av Fadime Sahindal samt om att i dess anslutning citera delar av hennes tal på svenska, engelska och kurdiska.

Motivering

Det har gått sju år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far. Hon dödades för den kamp hon förde om rätten att själv bestämma över sitt liv och sin framtid. Enligt familjen hade Fadime vanhedrat dem genom sina livsval och sin pojkvän. För att återupprätta den förlorade hedern gentemot släkten straffades hon med döden.

Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors samma rättigheter oavsett etniskt ursprung. Redan tidigt i livet kände hon sig tvingad att föra denna kamp även i media och i det offentliga rummet. På ett seminarium i Sveriges riksdag, den 20 november 2001, höll hon ett känslosamt tal om den situation som hon och tusentals andra flickor och kvinnor befinner sig i. Under konstant dödshot, med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de egna konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot.

Det tragiska mordet på Fadime Sahindal väckte debatt och ilska. Kampen mot den hederskodex som såväl flickor och kvinnor som pojkar och män tvingas inrätta sina liv efter fortgår. Men fortfarande faller tusentals människor offer för hedersrelaterat våld och förtryck världen över, så också i Sverige. I media kan vi läsa om så kallade köksolyckor och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja och en permanent diskriminering av många flickor och pojkar i namn av en kollektivistisk kyskhets etik.

Jag menar att det vore på sin plats att Sveriges riksdag hedrade minnet av Fadime Sahindal och reste ett minnesmärke över hennes tal och gärning. Kampen mot hedersförtryck är i grund och botten en kamp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Därför bör riksdagsstyrelsen fatta beslut om att resa en bronsstaty, eller annat minnesmonument, i riksdagen till minne av Fadime Sahindal och i dess anslutning citerade delar av hennes tal på svenska, engelska och kurdiska. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Amineh Kakabaveh (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)