Brott begångna av så kallade djurrättsaktivister

Motion 2005/06:Ju238 av Tobias Krantz (fp)

av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisens insatser för att bekämpa de brott som vissa s.k. djurrättsaktivister begår riktade bl.a. mot människors egendom skall intensifieras.

Motivering

Under senare år har ett relativt stort antal attacker mot anläggningar som bedriver fullt laglig verksamhet genomförts i Sverige av s.k. djurrättsaktivister. Jönköpings län är inget undantag.

Natten mot den 7 april i år släpptes cirka 1 000 minkar ut från en farm utanför Eksjö. Hål hade klippts i staketet runt farmen och minkburarna hade öppnats. Flera av minkarna dog. I ett e-postmeddelande till Smålands-Tidningen tog en grupp som sade sig representera Djurens befrielsefront senare på sig ansvaret för attentatet (SmT 8/4 2005). Aktionen mot minkfarmen utanför Eksjö är tyvärr ingen engångsföreteelse. Det är mycket allvarligt.

Det är naturligtvis legitimt för den som så önskar att agera för förändringar i de bestämmelser som rör djurens väl och ve. Men demokratins metod för förändring är debatt och opinionsbildning; den är inte att självsvåldigt sätta sig över demokratiskt beslutade lagar. Förövarna trotsar öppet demokratin. Konsekvenserna för de drabbade är också påtagliga. Förutom psykiska ärr är attackerna ett direkt hot mot många småföretagares verksamheter. Många av dem som drabbas får sin försörjning helt förstörd.

Den samhälleliga inställningen måste vara glasklar. De angrepp som vissa s.k. djurrättsaktivister ägnar sig åt är helt oacceptabla. Men fördömandena måste följas upp också i handling. Polisens arbete med att intensifiera kampen mot de attentat riktade mot enskilda människors egendom som s.k. djurrättsaktivister begår måste intensifieras. Ytterst är det en fråga om respekt för lagarna och för demokratin.

Stockholm den 20 september 2005

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)