Brottsbekämpning

Motion 2005/06:Ju410 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Ett rättsväsende på reträtt 3

3.1 Utgångspunkten för moderat kriminalpolitik 4

3.2 Stärk brottsoffrens rättigheter 5

3.3 Polisen i medborgarnas tjänst 7

3.3.1 Ett polisväsende på reträtt 7

3.3.2 En stärkt poliskår 7

3.3.3 Ansvar, arbetsledning och effektivitet 8

3.3.4 Polisutbildningen 9

3.3.5 Utrustning och teknik 10

3.3.6 Samarbete och samverkan 10

3.4 Självständiga domstolar 11

3.5 Rimliga och proportionella straff 11

3.5.1 Påföljdssystemet måste reformeras 11

3.5.2 Bättre påföljder för unga lagöverträdare 13

3.5.3 Effektivare hantering av utländska brottslingar 15

3.6 En kriminalvård värd namnet 16

3.6.1 En kriminalvård i förfall 16

3.6.2 Nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)