Brunvit vägskyltning

Motion 2012/13:T316 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (S)

av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (S)
S5005

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vägskyltning.

Motivering

Länsmuseer och natur- och kulturarvsområden är värdefulla resmål för landets invånare, men också för många turister. På senare år har det blivit enklare att hitta till dessa resmål på grund av en ny vägskyltning. En vägvisare med brun botten, vit text och eventuellt brunvit symbol visar turistmål som är av stort turistiskt intresse. Vägvisningen är internationell och har funnits i andra länder i många år.

Det är angeläget att vägskyltning sker på ett trafiksäkert sätt och att man också tillgodoser rimliga krav från lokala företag och andra intressenter. Önskemålen är många om skyltar mot små och spännande platser, mot sådant som är typiskt för bygden och mot de stora sevärdheterna, varför gränsdragning kan vara svårt. Den nya vägmärkesförordningen innebär en minskad grad av detaljstyrning. Det ökar Trafikverkets möjligheter att anpassa vägskyltningen utifrån lokala behov.

Enligt vår mening är länsmuseerna, natur- och kulturarvsområden idag mycket angelägna sevärdheter och det borde därför ses till att vi kan få brunvit skyltning i varje län.

Stockholm den 1 oktober 2012

Jörgen Hellman (S)

Christina Oskarsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)