Codex Alimentarius

Motion 2000/01:MJ529 av Håkan Juholt m.fl. (s)

av Håkan Juholt m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Codex Alimentarius bör omfatta alla svenska livsmedel
redan år 2001.
Motivering
För oss konsumenter är det mycket viktigt att veta vad ett
livsmedel innehåller. Trots att vissa framsteg har gjorts
återstår fortfarande ett stort arbete för att förbättra
märkningen av livsmedel. Den så kallade
Codexkommissionen fattade förra året beslut om att sänka
gränsen från 25 procent till 5 procent för sammansatta
ingredienser som inte behöver deklareras. I praktiken innebär
det att om en pytt-i-panna innehåller 5 procent falukorv eller
mer, måste även falukorvens ingredienser deklareras.
Codex Alimentarius är det särskilda regelverk som utarbetats inom FN och
som syftar till att skydda konsumenternas hälsa och garantera pålitlighet i
internationell handel med livsmedel.
De nya reglerna för märkning innebär viktiga framsteg för allergiker- och
övriga  konsumenter, som nu får utförligare information om produkten. Det
omfattande arbetet med att införa de här nya märkningsreglerna har precis
påbörjats runt om i Europa.
Det är angeläget att Sverige håller hög profil när det gäller
konsumenträtten. Därför är det rimligt att Sverige följer en ambitiös
tidsplanering när det gäller införandet av den nya märkningen. Redan under år
2001 bör den omfatta alla livsmedel som säljs i landet.

Stockholm den 4 oktober 2000
Håkan Juholt (s)
Ann-Marie Fagerström (s)
Lilian Virgin (s)
Krister Örnfjäder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)