Cykelturistled utmed Hallandskusten

Motion 2006/07:T321 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om högsta prioritet för byggande av en bilfri cykelturistled utmed Hallandskusten.

Motivering

Med finansiellt stöd från Region Halland, Turistdelegationen och Vägverket har Föreningen Bilfria Leder för något år sedan genomfört en studie av förutsättningarna för anläggande av en bilfri cykelturistled utmed Hallandskusten.

I länder som Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien är cykelturismen mycket utvecklad, bland annat beroende på att dessa länder byggt bilfria cykelleder för rekreation och turism. Detta bör vara fullt möjligt även i Sverige och härför erfordras en förbättring av infrastrukturen och naturligtvis en satsning på cykelturismen.

Föreningen Bilfria Leder har analyserat förutsättningarna för en sådan led utmed Hallandskusten. Här finns redan goda förutsättningar med bitvis bilfria cykelleder. Vidare är Hallandskusten ett attraktivt område med omfattande bad- och rekreationsmöjligheter, bra campingplatser, vackra utsiktsplatser och ett flertal andra sevärdheter.

Den framtagna kostnadskalkylen visar på flera alternativ, från en kostnad om ca 40 miljoner kronor till ca 60 miljoner kronor.

Det finns mycket goda skäl för att bygga denna cykelfria turistled såsom ett pilotprojekt i Sverige. Andra regioner kan sedan följa efter.

En viss statlig satsning på detta projekt är nödvändigt. En utvärdering bör följa. Projektet bör utföras i samverkan med Region Halland, berörda kommuner samt turistorganisationer på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Stockholm den 30 oktober 2006

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)