Dansbandsmomsen

Motion 2019/20:780 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att skapa ekonomisk rättvisa inom området kultur och idrott genom att sänka momsen på dansbandskonserter från 25 procent till 6 procent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dansbandstillställningar är missgynnade i dagens Sverige. Den som besöker en tillställning där det spelas dansbandsmusik får betala mer moms på sin entrébiljett än den som besöker en konsert, eftersom kostnaden för dansbandet belastas med en momssats på 25 procent medan momsen för konserter endast är 6 procent. Samma låga momssats gäller vid idrottsarrangemang, där gällande momssats är 6 procent. Detta förhållande anser jag vara både obegripligt och orättvist.

Det är orimligt att musik och rörelse ska ha en högre momssats än idrottsarrange­mang och konserter. Jag vill att det skapas rättvisa villkor inom kultur och idrott och menar att man snarast bör utreda möjligheten att sänka dansbandsmomsen från 25 procent till 6procent för att den ska bli likvärdig med momsen för övriga dans-, idrotts- och kulturupplevelser.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)