Dawit Isaak

Motion 2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år.

Motivering

Över 3 640 dagar har gått sedan svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Asmera, Eritrea. Tio år har gått sedan Dawit Isaaks familj fick beskedet om att han hade fängslats. Dawit Isaak fängslades tillsammans med andra journalister och politiker för att de förespråkade demokrati, yttrandefrihet och politiska rättigheter.

Rätten att få uttrycka sin mening och kritisera politiker bör gälla alla oavsett var i världen man befinner sig. Att fängslas utan att ha ställts inför rätta är inte acceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att svenska myndigheter eller internationella frivilligorganisationer inte har tillåtits besöka Dawit Isaak i fängelset av humanitära och mänskliga skäl.

Det är dags för Sverige att öka trycket i den tysta diplomatin för att Dawit Isaak och andra politiska fångar ska friges. Regeringen med Carl Bildt i spetsen bör nu agera och utse ett särskilt sändebud med uppdrag att arbeta för Dawit Isaaks frigivning. Det är dags att Dawit Isaak får komma hem till sin familj i Sverige.

Den tysta diplomatin som varit Sveriges strategi i försöken att få till en frigivning av Dawit Isaak har inte fungerat. I Storbritannien pressade regeringen nyligen aktivt den eritreanska regimen för att få den att släppa två brittiska medborgare som satt fängslade. Metoden den brittiska regeringen använde var att ta ifrån den eritreanska ambassadpersonalens fria rörlighet i landet och att förbjuda den dubbelbeskattning som eritreanska medborgare i andra länder utsätts för. Det innebar att de eritreaner som var i Storbritannien förbjöds att skicka pengar till Eritrea – något som den eritreanska regimen är mycket beroende av. Efter en kort period av aktiva påtryckningar släpptes de två britterna. Sverige måste intensifiera ansträngningarna för att få till en frigivning av Dawit Isaak, och då behövs ett starkare tryck med nya metoder. Den tysta diplomatin har visat sig inte fungera. Sveriges och omvärldens protester till stöd för en frigivning av Dawit Isaak måste fortsätta och ambitionen måste vara att fortsätta arbetet tills Dawit Isaak är på fri fot.

Stockholm den 4 oktober 2011

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)