Dawit Isaak

Motion 2011/12:U310 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år men inte är anklagad, än mindre dömd, för något angivet brott.

Motivering

Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång. I skuggan av terrorattackerna i USA den 11 september 2001 passade Eritreas president Issayas Afewerki på att sätta stopp för all kritik av det nyligen befriade landets ledning. Den oberoende pressen stängdes, politiker, statstjänstemän och minst elva journalister fängslades utan rättegång, bland dem den eritreanske och svenske medborgaren Dawit Isaak.

Isaak var delägare i tidningen Setit där han också arbetade. Arresteringsvågen började den 18 september och Dawit Isaak fängslades fem dagar senare.

Dawit Isaak är den ende svensk som av Amnesty International har utsetts till samvetsfånge. Han är också den ende EU-medborgare som sitter fängslad blott för sina åsikters skull.

Enligt ett reportage i Dagens Nyheter den 7 april 2010 lever Dawit Isaak som fånge nr 36 i ett ödsligt beläget fängelse, kedjad under jord. Cellerna uppges vara fuktiga, överfulla och hälsovådliga. Fångarna har dålig tillgång till vatten och svälter.

Framstående företrädare för den eritreanska regimen har gjort gällande att Dawit Isaak inte någonsin kan påräkna rättegång eftersom han av regimen tillsammans med andra fångar påstås utgöra ett hot mot nationen Eritreas existens. Någon tillstymmelse till bevis har dock ej framlagts av Eritrea för att styrka denna muntliga anklagelse.

Företrädare för Utrikesdepartementet har inte vid något enda tillfälle tillåtits besöka Dawit Isaak.

Att vi i den svenska riksdagens stödkommitté är synnerligen oroade för Dawit Isaaks välbefinnande ligger i öppen dager. Att inte någon officiell företrädare för Sverige – och inte heller någon i hans familj – har tillåtits kontakta, än mindre besöka, Dawit Isaak under dessa tio år, är plågsamt intill outhärdlighet. Den enda kontakt som över huvud taget förekommit är något telefonsamtal vid den oväntade tillfälliga tvådagarsfrigivningen för nu fem år sedan.

Det enda humana och rättvisa som kan göras är att Eritreas regering beslutar att släppa Dawit Isaak fri omedelbart och låta honom återförenas med sin familj, hustru och nu tio år äldre barn.

Sverige och utrikesminister Carl Bildt har lagt mycket kraft på att få träffa Dawit Isaak och på att få honom fri. Det är bra att statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bild vid FN:s generalförsamlings möte i mitten av september 2011 försökte få till ett möte med Eritreas president Issayas Afewerki.

Det är viktigt att Sverige driver på i Europeiska unionen genom kontakter med Afrikanska motsvarigheten, Afrikanska Unionen, för att öka både påtryckningarna på och kontaktvägarna med Eritrea.

Sverige måste också fortsätta sitt intensiva arbete på alla nivåer för att öka pressen på Eritrea att låta diplomater få träffa Dawit Isaak och för att han efter nu tio år i ett fruktansvärt fängelse ska frisläppas.

Eritreas frivilliga beskattning av sina medborgare i exil bör granskas noga och ifrågasättas, framförallt om den är förknippad med hot och trakasserier.

Den 7 januari 2009 antog Europaparlamentet glädjande nog en resolution som kräver Dawit Isaaks frigivning. Det är viktigt att Europeiska unionen – och inte minst EU-kommissionen – följer upp denna resolution för att befrämja mänskliga rättigheter i Eritrea och för att få Dawit Isaak och andra fångar frisläppta.

För EU:s del är det dags att överväga att stoppa biståndet till staten Eritrea.

Den svenska regeringen bör verka för att EU stoppar allt icke-humanitärt bistånd till Eritrea. Det finns ingen anledning att EU ska prioritera att stödja regimen i ett land som håller en EU-medborgare fängslad utan rättegång och totalt saknar ambition att påbörja demokratiska reformer.

Däremot är det viktigt att det humanitära bistånd som går direkt till eritreaner i nöd kan fortsätta.

Den tvärpolitiska Dawit Isaak-gruppen i riksdagen bildades i februari 2005 med representanter för sju riksdagspartier. Vårt syfte är att få Dawit Isaak villkorslöst frigiven genom att bidra till att rikta strålkastaren mot Eritrea.

Riksdagens Dawit Isaak-grupp anser att

  • Dawit Isaak skall friges villkorslöst

  • svenska representanter omgående skall få träffa Dawit Isaak

  • EU:s bistånd till staten Eritrea skall avbrytas

  • demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter skall upprättas i Eritrea

  • FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter skall släppas in i Eritrea.

Stockholm den 29 september 2011

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)