De gröna näringarna

Motion 2004/05:Sk405 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2004/05:Sk405

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

De gröna näringarna

1 Sammanfattning

Sverige är ett stort land. Ungefär 60 procent av ytan är skog och odlad jord. Skogen tar ojämförligt störst areal i anspråk. Mer än halva landets yta är täckt av skog. Den odlade jorden är således av ganska ringa omfattning. Därmed skiljer sig förhållandena i Sverige från de flesta andra länders.

Såväl skogens tillväxt och produktion som åkerns är helt beroende av växternas förmåga att ta tillvara den inströmmande solenergin och med fotosyntesens hjälp omvandla den till de byggstenar som blir till en växt. Det är klorofyllets färg som ger växternas blad deras färg och som också ger namnet på denna motion - De gröna näringarna.

I de gröna näringarna innefattas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (11)