Demokrati

Motion 2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2001/02:K371

av Agne Hansson m.fl. (c)

Demokrati

Demokrati – delaktighet, ansvar och gemensamt agerande

1 Sammanfattning

En förnyad demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande. Den demokratisyn som Centerpartiet beskriver i denna motion innebär en radikal decentralisering av samhällets funktioner, från stat till region, från region till kommun, från kommun till människor i samverkan. Motionen lägger betoningen på deltagardemokrati med ökade direktdemokratiska inslag i vardagen.

I svensk grundlag står att läsa att makten utgår från folket. Med Centerpartiets synsätt innebär det att makten bör byggas underifrån och delegeras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)