Den ekonomiska politiken och budgetregleringen

Motion 1996/97:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1996/97:Fi211

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Den ekonomiska politiken och budgetregleringen

Motionen delad mellan flera utskott

Framtidstron åter!

Politik för framtidstro

Det djupaste syftet med de förslag som presenteras i detta
dokument är att återge människor i Sverige tron på
framtiden.

I den ekonomiska, sociala och moraliska krisens spår har allt fler slutat
hoppas. Besvikelse över löften som svikits, drömmar som gått om intet och
ideal som förfuskats har skapat besvikelse och apati. Vem kan man lita på?
Vad kan man tro på? Ungdomar säger: "Vi blir den första generation som
inte får det bättre än våra föräldrar."

När utsikterna känns hotfulla och politiken är oförutsägbar vågar för få
satsa på framtiden. Då sitter vi fast i stagnationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (16)