Den offentliga sektorn

Motion 2004/05:Sk443 av Sverker Thorén (fp)

av Sverker Thorén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanröja den svårighet som vissa yrkesgrupper i dag har att få F-skattsedel för att kunna starta företag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra Kalmar län till ett försöksområde för subventionerade hushållsnära tjänster.

Öppna den offentliga sektorn

Folkpartiet liberalerna har länge legat i fronten för att bryta den offentliga sektorns monopol. I de kommuner och landsting där det gjorts har tillväxten ocksåökat. Samtidigt har valfriheten för både brukare och personal ökat. Den socialdemokratiska regeringen har dock gjort sitt bästa för att försvåra och oroa privata entreprenörer inom välfärdssektorn. Landstinget i Kalmar län har med borgerlig majoritet tagit fram ett mångfaldsprogram för ökad valfrihet inom sjukvården.

Programmet ska underlätta för enskilda att starta verksamhet i alternativ driftsform. Genom att förbättra villkoren för avknoppningar kan vi stimulera till ett ökat nyföretagande som ger ökad tillväxt. Det är därför viktigt att sprida information om landstingets mångfaldsprogram och att liknande initiativ tas ute i länets samtliga kommuner. Den svårighet som vissa yrkesgrupper, t ex sjuksköterskor, har idag att få F-skattsedel för att kunna starta företag måste undanröjas. Fler ska också ha möjlighet att starta företag inom hemtjänstbranschen genom att reducerad skatt införs för hushållsnära tjänster. Inom denna sektor återfinns mycket svartarbete. Genom att göra arbetet "vitt" får både de som arbetar en större trygghet och samhället får fler skattebetalare. Gör Kalmar län till ett försöksområde för subventionerade hushållsnära tjänster.

Stockholm den 4 oktober 2004

Sverker Thorén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)