Den socialdemokratiska kulturpolitiken

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:Kr307

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Den socialdemokratiska kulturpolitiken

Motiv och sammanfattning

Att investera i kultur är att investera i människors
utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade
kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer
föränderlig värld behöver vi kulturen för att lättare kunna
möta nya intryck.

Att investera i kultur är att investera i framtiden.
Ett rikt kulturliv får allt större betydelse för en regions eller
ett lands utveckling och attraktionskraft.

Att investera i kultur är att investera i yttrandefrihet
och demokrati. Kulturpolitiken skall stödja det
demokratiska samtalet. Yttrandefriheten får inte reduceras
till enbart en formell frihet underställd marknadskrafterna.
Det inopportuna,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (143)