Det svenska rättsväsendet

Motion 2004/05:Ju489 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)
Sammanfattning

Motverkan av brott är en angelägenhet för alla. Denna motion inleder därför med ett avsnitt om brottsförebyggande arbete i vardagen. Starka familjer och känsla av tillhörighet till samhället i stort är företeelser som sänker brottstalen. Det är också hög tid att införa nolltolerans för småbrott som förstör människors vardag, fungerar som inkörsportar för framtidens grova brottslingar och gröper ur förtroendet för samhället.

Sverige behöver bli smalare men vassare. Rättsväsendet är en huvuduppgift för den svenska staten, varför vi måste vara beredda att lägga mer resurser på detta område än idag. Om medborgarna dessutom tar aktiv del i brottsförebyggande verksamhet kan staten koncentrera sig på sina uppgifter, som att upprätthålla ett effektivt polisväsende och ett väl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (26)