Dieselskatten

Motion 2009/10:Sk420 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (m)

av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fordonsskatten för dieselfordon.

Motivering

Bilåkande har varit föremål för omfattande skatteförändringar på senare år. Det har varit dels allmänna skattehöjningar på diesel och bensin, dels en selektiv överföring av skatterna på dieselfordon. Den har fungerat så att man haft en sänkning på den fasta fordonsskatten på de allra nyaste fordonen, men en allmän höjning av dieselskatten generellt. Detta är på flera sätt orättvist för de företag och människor som köpt dieselfordon på senare år. Det har funnits så kallade rena dieselbilar med mycket god reningsteknik i bortåt 10 år, vilka ibland också varit utrustade med partikelfilter.

Dessa bilar har utsläppsvärden som är jämförbara med de bilar som har 2005 års miljögodkännande och som fått en stor skattereduktion. Generellt har dieselbilar oftast en mycket låg bränsleförbrukning, och släpper därför ut betydligt mindre koldioxid än motsvarande bensinbil. Det är därför förvånande att dieselbilarna beskattas som de gör. Just relationen mellan skatten på dieselbilar respektive bensinbilar är särskilt anmärkningsvärd. Trots att dieselbilarna är 30 procent mer energieffektiva än bensinbilarna så har de avsevärt högre skatt. Sedan skatten på bränslet har höjts också på dieseln finns det inga skäl till att fordonsskatten ska skilja så mycket. Förhållandet kvarstår dessvärre också vid den senaste skattesänkningen som trädde i kraft den 1 januari 2008, även om skillnaden har minskat något. Från att dieselbilarnas fordonsskatt har varit 3,5 gånger högre än skatten på bensinbilar är den nu nämligen bara 3,15 gånger högre. Detta är märkligt. Bränslesnåla bilar måste premieras mer. Vi vill därför att regeringen ser över den orättvisa beskattningen av dieselfordon för att i likhet med övriga Europa gynna bilar som är både energieffektiva och har låga utsläpp av koldioxid.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars-Arne Staxäng (m)

Betty Malmberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)