Direktverkande el

Motion 2011/12:N205 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)
S10051

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mål om att direktverkande el som uppvärmningsform ska vara borta senast 2020.

Motivering

Varje vinter blir vi överraskade av kylan och höga elpriser. År 2009 användes 34,2 TWh för uppvärmning och varmvatten i småhus enlig energimyndigheten. 14,4 TWh användes för uppvärmning och varmvatten genom direktverkande el. Dessa TWh används just när Sverige har störst behov av elen. Därför måste elproducenter sätta igång reservkraftverk, ofta oljedrivna, för att klara efterfrågan.

Det framstår som ett stort resursslöseri. Den gröna omställningen får inte stanna upp, vi måste ha mål som leder till minskad onödig elförbrukning. Därför bör riksdagen sätta upp mål som säger att direktverkande el som uppvärmningsform ska bort senast 2020.

Den besparing i energiförbrukningen som det skulle ge har stor effekt eftersom den verkar under perioder när efterfrågan på elmarknaden är som störst.

Stockholm den 26 september 2011

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)