Distansutbildningar

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutbildningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Distansutbildning har visat sig vara en mycket bra utbildningsform för samhället, för landsbygden och för studenterna själva. Bland annat har lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning på distans visat sig vara riktiga vinstlotter. Söktrycket är högt och utbildningen har bidragit till att minska bristen inom dessa yrkesgrupper.

Många små orter har redan i dag svårt att rekrytera lärare, men en distansutbildning skapar möjligheter även för dem som bor på orter långt från ett lärosäte att plugga, bo kvar och ha en säker anställning att gå till efter lärarexamen. Detta gynnar både de studerande och orten som de bor på.

Distansutbildning bidrar också till att göra det enklare att vidareutbilda sig samtidigt som en person är yrkesverksam. Studierna kan bedrivas på kvällstid.

Kenneth G Forslund (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)