Djurrättsaktivism

Motion 2005/06:Ju488 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyddet för människors rätt att bedriva seriös näringsverksamhet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de rättsliga påföljderna vid djurrättsattentat.

Motivering

Utomparlamentariska tendenser är ett allt vanligare inslag i arbetet med att bedriva opinion. I vissa sammanhang har detta tagit sådana uttryck att grundläggande värderingar i samhället satts åt sidan. Det är därför viktigt att framhålla att i ett samhälle med rättstrygghet ska alla människor ha rätt att bedriva seriös näringsverksamhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Djurrättsaktivister har som mål att stoppa all kött- och pälsproduktion i landet. Arbetet för att nå målet präglas av en diktatorisk och fundamentalistisk grundsyn som är långt från de demokratiska grundvärderingar som präglar svenskt samhälle. I aktiviteten finns inslag som bombattentat, mordbrand och andra våldsdåd som aldrig försvaras och är i sitt utförande att likställa med terrorism. Under 2002 utfördes ca 100 aktioner av detta slag. Målgrupp för deras verksamhet är ofta familjer som bedriver småföretagsverksamhet och är främmande för såväl denna typ av attacker som att skydda sig mot dessa övergrepp.

Demokratins grundregel är att majoriteten stiftar lagar och därmed bestämmer hur samhället skall styras och vilka lagar och regler som skall gälla. De aktivister, som ofta under parollen ”djurens rätt”, bedriver verksamhet, i direkt strid med denna grundsyn, ses inte som en parallell organisation till terrorism. Trots detta är det en typ at terrorism. Aktiviteter av det här slaget är en inkörsport till utomparlamentariska yttringar som väl kan mäta sig med terrorism i övrigt och bör via samhällets regelverk behandlas därefter. En markering, från samhällets sida, är nödvändig för att markera avståndstagandet för dessa handlingar. Detta sker lämpligast genom en översyn av de rättsliga påföljderna för den här typen av brott. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)