Djurskydd

Motion 2009/10:MJ358 av Helena Leander m.fl. (mp)

av Helena Leander m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ358

av Helena Leander m.fl. (mp)

Djurskydd

mp506

Innehållsförteckning

Inledning 4

Djuretik 4

Djurskyddets organisation 4

Djurskyddslagen 5

Djur som livsmedel 6

Grisar 6

Kor 6

Slaktkycklingar 7

Värphöns 8

Transporter 8

Sjuka och sönderavlade djur 9

Djur som försöksobjekt 9

Medicin 10

Djurförsök i utbildningen 11

Djurförsöksetiska nämnder 11

Djur som kläder 11

Djur som nöje 12

Sällskapsdjur 13

Jakt 13

Djuretisk konsumtion 14

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja forskning och utbildning inom djuretik.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkt myndighetsorganisation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (35)