Djurskydd

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:MJ356

av Helena Leander m.fl. (MP)

Djurskydd

MP2401

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 5

Djuretik 5

Djurskyddets organisation 5

Djurskyddslagen 6

Internationella djurskyddsfrågor 7

Djur som livsmedel 8

Grisar 8

Kor 8

Slaktkycklingar 9

Värphöns 10

Transporter 10

Sjuka och sönderavlade djur 11

Djur som försöksobjekt 11

Medicin 12

Djurförsök i utbildningen 12

Djurförsöksetiska nämnder 13

Djur som kläder 13

Djur som nöje 14

Sällskapsdjur 14

Jakt 15

Djuretisk konsumtion 16

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja forskning och utbildning inom djuretik.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (39)