Domstolarna och åklagarväsendet

Motion 2005/06:Ju376 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Domstolsväsendet – en central del av den svenska rättsstaten 3

Reformeringen av tingsrättsorganisationen 3

Bakgrund 3

Avvakta med förändringarna i tingsrättsorganisationen 4

Ekonomiska konsekvenser 5

Parlamentarisk domstolsutredning 6

Uppnå verksamhetsmålen 6

Specialistkompetens inom domarkåren 7

Ett oberoende och öppet domstolsväsende 8

Domstolsverkets ställning 8

Ett öppnare förfarande vid tillsättningen av domare 8

Lönesättningen 9

Inrätta en författningsdomstol 10

Rätt till prövning i två instanser 10

En enda högsta domstolsinstans 11

Avskaffa de partssammansatta domstolarna 11

Offentlighet vid rättegångar 11

Användningen av videokonferens 12

Vittnesstöd 12

Säkerheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)